نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3032
 بازدید امروز : 410
 کل بازدید : 1355525
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 3/6762
معرفی و وظایف گروه

گروه آموزشی پرستاری (روانپرستاري، مديريت پرستاري)

گروه پرستاري در سال 1374 شروع به كار نمود. در حال حاضر داراي پنج عضو هيئت علمي مي باشد :

·     - خانم دکتر زهرا مرضيه حسنيان استادیار و هيئت علمي مديريت پرستاري 

·     - آقاي دکتر امير صادقي، استادیار و هيئت علمي مديريت پرستاري 

·     - آقاي دکتر فرشيد شمسايي، دانشیار و هيئت علمي روانپرستاري 

·     - خانم دکتر عفت صادقيان، استادیار و هيئت علمي روانپرستاري 

گروه آموزشی پرستاری (روانپرستاري، مديريت پرستاري)

فعالیت های آموزشی

n واحد های تئوری و کارآموزی در سطح کارشناسی پرستاري و مامايي و کاردانی فوريت هاي پزشكي:

n روانپرستاری

n مدیریت پرستاری

n همكاري در رشته كاردانيفوريت هاي پزشكي

n مشارکت در تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاري و پرستاري مراقبت هاي ويژه

الف- درس تئوري

رديف

عنوان

تعداد واحد

كد درس

دوره

1

اصول مديريت در پرستاري

2

15023310

کارشناسی پیوسته پرستاري

2

اصول مديريت در مامايي

2

15511900

کارشناسی پیوسته مامایی

3

فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو

1

15025410

کارشناسی پیوسته پرستاري

4

روانشناسي فردي اجتماعي

2

15021720

کارشناسی پیوسته پرستاري

5

بهداشت روان 1

2

15023210

کارشناسی پیوسته پرستاري

6

بهداشت روان 2

2

15023220

کارشناسی پیوسته پرستاري

7

روانپرشكي و بهداشت روان

1

15532500

کاردانی فوریت های پزشکی

8

روانپزشكي در مامائي

1

1527300

کارشناسی پیوسته مامایی

9

روانپزشكي در مامائي

1

15511610

کارشناسی نا پیوسته مامایی

ب- دروس كارآموزي و كاروزي در عرصه

رديف

عنوان

تعداد واحد

كد درس

دوره

1

كارآموزي در عرصه مديريت در پرستاري

5/10

15024810

کارشناسی پیوسته پرستاري

2

كارآموزي پرستاري بهداشت روان

5/7

15024701

کارشناسی پیوسته پرستاري

3

كارآموزي در عرصه پرستاري روان

5/7

15024390

کارشناسی پیوسته پرستاري

4

كارآموزي در عرصه مديريت مامايي

6

15514900

کارشناسی پیوسته مامایی

 

بازگشت