سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

معرفی گروه و وظایف

• اعضاء گروه داخلي جراحي

·     1- دكتر خدايار عشوندي( دکترای تخصصی پرستاری- دانشیار)

·     2- دكتر علي بيگمرادي(دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی - دانشیار)

·     3- دكتر مهناز خطيبان ( دکترای تخصصی پرستاری - دانشیار)

·     4- سيد رضا برزو (دکترای تخصصی پرستاری ، استادیار ، عضو هيئت علمي )

·     5- محمود صفري(دانشجوی دکترای تخصصصی ،مربي، عضو هيئت علمي)

·     6- غلامحسين فلاحي نيا (کارشناسی ارشد داخلی و جراحی ، مربي، عضو هيئت علمي)

·     7- محسن صلواتي (کارشناسی ارشد داخلی و جراحی ، مربي، عضو هيئت علمي)

.   8- دکترعظیم عزیزی ( دکترای تخصصی پرستاری ،استادیار، عضو هيئت علمي)

.   9-خانم شهین توحیدی ( کارشناسی ارشد داخلی و جراحی ، مربی ، عضو هیئت علمی متعهد خدمت )

.  10- خانم ندا علیمحمدی (کارشناسی ارشد داخلی و جراحی ، مربی ، عضو هیئت علمی متعهد خدمت )

اين گروه علاوه بر پوشش دروس کلیه گروه هاي دانشكده پرستاري و مامايي باساير دانشكده ها نيز همكاري مي كند.

واحدهاي ارائه شده گروه پرستاری داخلی جراحی

·     v دوره كارشناسي ارشد مراقبتهاي ويژه

·     1- پايش پيشرفته پرستاري (150700600)

·     2- مقدمه اي بر مراقبت هاي ويژه (150700400)

·     3- مراقبتهاي پرستاري در بخش مراقبت ويژه (15070050)

·     4- مباحث عمومي در پرستاري پيوند اعضاء (150700800)

·     5- زبان تخصصي ( 15070015)

·     6- مفاهيم و نظريه هاي پرستاري (15070075)

·     7- رايانه و سيستم اطلاع رساني پزشكي ( 15070010)

·     8- پرستاري مراقبت هاي ويژه اختصاصي 1 ( 15070090)

·     9- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 2 ( 15070100)

10- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 3 ( 15070110)

11-روش تحقيق پيشرفته (15070020)

12- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 4 (15070110)

13- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 5 (15070130)

14- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 6 (15070140)

15- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 7 (15070150)

16- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 8 (15070160)

17- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 9 (15070170)

18-پايان نامه (15070200)

v كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش پرستاري

1- نظريه هاي و كاربرد آنها در پرستاري (2 واحد) (15080300)

2- فنون تدريس(2 واحد) (15080700)

3- زبان تخصصي(2 واحد) (15080400)

4- كامپيوتر (5/1 واحد) (15083200)

5-روش تحقيق(2 واحد) (15080100)

6- تمرين تدريس (2 واحد) (15080800)

7-پرستاري داخلي جراحي 1 (3 واحد) (15081000)

8- پرستاري داخلي جراحي2

9- پرستاري داخلي جراحي3

10-سمينار مسائل پرستاري

11- پايان نامه

v كارآموزي هاي كارشناسي ارشد مراقبت ويژه

1- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي 1 (15070090)

2- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي2 (15070100)

3- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي3 (15070110)

4- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي4 (15070110)

5- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي5 (15070130)

6- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي6 (15070140)

7- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي7 (15070150)

8- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي8 (15070160)

9- پرستاري مراقبتهاي ويژه اختصاصي9 (15070170)

v كارآموزي هاي كارشناسي ارشد آموزش پرستاري

1- پرستاري داخلي جراحي 1 (1508100)

2- پرستاري داخلي جراحي2

3- پرستاري داخلي جراحي3

v مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري روزانه

1- اصول و مهارتهاي پرستاري (15022503)

2- پرستاري داخلي جراحي1 (15022811)

3-بررسي وضعيت سلامت (15024902)

4-پرستاري داخلي جراحي2 (15022820)

5- فناوري اطلاعات (15025500)

6- فرآيند يادگيري و اصول آموزش به مددجو (15025410)

7- پرستاري داخلي جراحي3 (15022832)

8- زبان تخصصي (15022400)

9- پرستاري داخلي جراحي4 (15022850)

10- پرستاري ويژه (15022900)

11- پرستاري در بحران فوريتها و حوادث غير مترقبه (15025350)

v كارآموزي روزانه مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري

·     1- كارآموزي اصول و مهارتهاي پرستاري (15024130)

·     2- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي1 (15024311)

·     3- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي2 (15024322)

·     4- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي3 (15024332)

·     5- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي4 (15024341)

·     6- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي 1 ( 1واحد) (15024355)

·     7- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي2 ( 1واحد) ( 15024358)

·     8- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي3 ( 3واحد) (15024362)

·     9- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي4 ( 3واحد) (15024354)

10-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه1 ( 2واحد) (15024431)

11-كارآموزي در عرصه پرستاري فوريتها و بحران( 2واحد) (15025600)

12-كارآموزي در عرصه پرستاري ويژه( 1واحد) (15024432)

v مقطع كارشناسي پيوسته مامايي

1- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و عفوني 1 (15527000)

2- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و عفوني2 (15527010)

3- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و عفوني3 (15527020)

4- كارآموزي پرستاري داخلي جراحي (15527100)

5- كارآموزي در عرصه پرستاري داخلي جراحي (15527900)

v مقطع كارشناسي ناپيوسته مامايي

·     1- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و جراحي 1

·     2- فيزيوپاتوژي و بيماريهاي داخلي و جراحي 2 (15513700)

·     3- كارآموزي و بيماريهاي داخلي جراحي فيزيكي (15513800)

·     4- كارآموزي در عرصه داخلي جراحي (15514800)

v كارداني فوريتهاي پزشكي

1- اصول و فنون مراقبت هاي پرستاري (15533450)

2- فوريتهاي داخلي 1 (15531850)

3- نشانه شناسي و معاينات بدني (15530850)

4- كارآموزي تروما (15533800)

5- تروما 1 (15533600)

6- احياء قلبي ريوي- پايه (15531510)

7- احياء قلبي ريوي- عملي (15531520)

8- كارآموزي اصول مراقبتها (15534950)

9- كارآموزي نشانه شناسي (15530860)

10-فوريتهاي داخلي 2 (15531860)

11- زبان تخصصي (15530500)

12- تروما 2 (15533700)

13- كارآموزي فوريتهاي داخلي 1 (15531870)

14- احياء قلبي ريوي پيشرفته (15531550)

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧